8. jun, 2014

Det handler ikke bare om mye vind, men riktig turbin til den vinden man har….

 

 

Kilde Havgul, november 2013:

 

 

Det handler ikke bare om mye vind, men riktig turbin til den vinden man har….

 

 

 

 

«I dag har vindmøllene fått sin renessanse som kraftgeneratorer, og kalles vindturbiner. I løpet av de siste 30 årene har vindturbiner utviklet seg fra å være små kraftturbiner med en effekt på mindre enn 200 kW til store turbiner med en effekt på 5 MW og mer.

 

Idag er verdens største vindturbin en 7 MW turbin som er montert offshore utenfor Skottland. Det er en Samsung turbin med en turbinrotor på 171 m.

 

Hvor utviklingen går videre er det vanskelig å si noe sikkert om. Men noe kan man si med en viss grad av sannsynlighet. Turbinene vil bli større – det har sammenheng med den kostnadsbesparelse dette innebærer. De vil bli lettere, spesielt for offshore anvendelse. De vil bli mer driftsikre og vedlikeholdsvennlige – dette har stor betydning ettersom drifts- og vedlikeholdskostnader reduserer lønnsomheten, og driftsavbrudd er meget kostbart. Man kan forvente at produksjonen av turbinene vil bli ytterligere effektivisert sammenlignet med i dag, og at dette vil medføre en reduksjon i kostnadene.

 

Man kan også forvente en større grad av spesialisering av turbinene. Dette har man allerede sett begynnelsen av, med fokus på enten onshore eller offshore turbiner. Videre har man sett at det er utviklet nye turbiner for lavere vind, såkalt lavvindsturbiner. Disses har den fordelen at de når full effekt raskere og ved lavere vind enn de mer tradisjonelle turbinene, og dermed produserer like mye energi selv om det er lavere gjennomsnittsvind. Derfor snakker man idag ikke bare om mye vind, men riktig turbin til den vinden man har.»