8. jun, 2014

Enova-rapport: "Etablering av vindkraft i Norge" - 2014

file:

Gutta boys må få skryte av prosjektene sine, selv om mange nordmenn syns det er tragisk at industrielle installasjoner får lov til å ødelegge naturen på denne måten. Klimabarometeret 2014 plasserte landbasert vindkraft klart etter vann, sol og offshore-vind.

Hadde det ikke vært for EUs fornybardirektiv, ville energiutviklingen foregått i roligere former...