29. sep, 2014

Kongsberg utvikler vindovervåking

www.vindkraftnytt.no

Kongsberg-gruppen har inngått en rammeavtale med det britiske Ricardo-konsernet om utvikling av sitt system for vindkraftovervåking, Kongsberg Wind Farm Management System (WFMS).

Ricardo mener at SensorLife kan føre til betydelige reduksjoner i energikostnadene for vindparker. Disse besparelsene vil komme som et resultat av mer presise estimater for gjenværende levetid til nøkkelkomponenter, og kostnadene skal dermed kunne reduseres gjennom proaktivt vedlikehold.