12. des, 2014

Heller forskning for klimaomstilling

www.aftenbladet.no

- En storsatsing på petroleumsforskning med sikte på å øke utvinningen er etisk problematisk.

- Det minste samfunnet må kunne forlange av sine politikere og forskningsledere er at det er logisk sammenheng mellom klima-, energi- og forskningspolitikk.

Aftenbladet 29.04.14.