3. jan, 2015

Nya material tar vindkraften framåt

www.energinyheter.se

Hög belastning
Ju större diameter ett vindkraftverk har, desto större är den yta som kan fånga upp vinden. För att ett vindkraftverk ska kunna utvinna största möjliga mängd energi ur vinden är det därför viktigt att rotorbladen är så långa som möjligt. Längre rotorblad är emellertid också tyngre och utsätts för större mekaniska påfrestningar.
Längre rotorblad gör det dessutom nödvändigt att göra vindkraftverkens torn högre. Höga torn är också av stor betydelse eftersom vindhastigheten ökar med höjden. För att kunna utnyttja kapaciteten hos kustnära vindkraftverk fullt ut måste de till exempel ha en total höjd på så mycket som 200 meter. Rotorbladen kan då vara upp till 75 meter långa, även om effekter på flera megawatt kan uppnås redan med en bladlängd på 50 meter.
Under dessa omständigheter utsätts rotorbladen för höga g-krafter och belastningen på rotorbladen kan bli hela 18 gånger så stor som den normala belastningen till följd av gravitationen. Dessutom måste de utstå belastningen under varierande klimatförhållanden i upp till 25 år.

Energinyheter, Sverige: 02.01.15.