7. jan, 2015

Storskaliga batterier ny affärsmöjlighet i Tyskland

corporate.vattenfall.se

Lagring av förnybar energi ökar alltmer på den tyska marknaden. Den 1 februari 2015 tar Vattenfall över förvaltningen av ett 1,6 MW-batteri som är anslutet till en solenergianläggning i nordvästra Brandenburg. Vattenfall marknadsför batteriet på marknaden för primärdriftsreserver.

– Avtalet med Belectric är viktigt. Genom att hantera batteriet skaffar vi oss värdefull kunskap om denna framväxande teknik som det fortfarande forskas på, säger Dorothee Scherer.

Vattenfall: Nyheter 26.22.14.