22. jan, 2015

Varsler «Joint Industry Project»

www.tu.no

DNV GL er i sluttfasen av forhandlingene om å starte et «Joint Industry Project» med skotske, engelske, amerikanske og norske oljeaktører, samt leverandører til både olje- og gassindustrien og fornybarindustrien. Prosjektet heter heter "Win win - Wind powered water injection".

Konseptet går ut på å koble vindmøller til både eksisterende plattformer og på et autonomt konsept som integrerer vanninjeseringsutstyr inn i substruturen til en flytende havvindturbin. Tanken er at en plattform i normal størrelse (30-35 MW) kan få fornybar kraft fra flytende turbiner på totalt 18 MW.

TU: 20.01.15.