31. jan, 2015

Flyvefærdige målinger

www.vindenergi.dtu.dk

Et mere virkelighedsnært billede

- Vi ser gode perspektiver i denne målemetode, som supplement til langtidsmålinger.” siger projektlederen, seniorforsker Gregor Giebel fra Institut for Vindenergi.

- En stationær målemast koster flere millioner euro, mens et lille ubemandet fly kan fås for ”kun” 5000 euro, så alene her har flyene en fordel. Men de er jo også meget mere smidige og anvendelige, ikke mindst i forbindelse med offshore mølleparker.