6. feb, 2015

Kald fusjon: Hvis dette er sant, blir oljen verdiløs.

www.tu.no

– Det er naturlig nok svært store motkrefter mot en slik utvikling. Både oljen og vindmøllene vil være utsatt, men det er utenkelig at dette vil stoppe opp. LENR er potensielt ødeleggende for vår økonomi, og vi burde heller se hvordan Norge kan sikre seg en plass i denne utviklingen. Dette kan komme raskere enn det tar å planlegge og utvikle nye oljefelter, sier Holme.

TU: 05.02.15.