7. feb, 2015

Skal teste ut morgendagens strømmålere i de tusen hjem

www.nve.no

Innen 1. januar 2019 skal alle norske husholdninger få byttet ut sine gamle strømmålere med digitale, smarte målere. Enova og NVE går nå sammen om å fremme storskala pilotprosjekter for å finne informasjonsløsninger som kan bidra til at de nye målerne gir redusert strømforbruk.

NVE: Pressemelding 15.01.15.