9. feb, 2015

Kjeller Vind & Forskning

«Kjeller Vindteknikk deltar i flere nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt. Våre ansatte som jobber med disse prosjektene har bred forskningsbakgrunn og utdannelse innen meteorologi, fysikk eller ingeniørtekniske fag. Gjennom deltakelse i prosjektene har vi opparbeidet et stort internasjonalt nettverk innen vindkraft ved samarbeid med internasjonale forskningsinstitutt og andre organisasjoner.

 

For øyeblikket er forsknings- og utviklingsprosjektene i hovedsak konsentrert om ising, kraftproduksjonsprognoser, vakemodellering og vind- og kraftproduksjonsmodellering. Vår forsknings- og utviklingsaktivitet forbedrer våre rådgivertjenester. Vi benytter de siste erfaringene fra forskningsprosjektene for rådgivertjenestene, noe som forsikrer at rådgivertjenestene er basert på oppdatert kunnskap og metodikk innen fagfeltene.»