23. apr, 2015

Offshore: Neste generasjon turbinfundamenter?

www.tu.no

Turbinfundamenter som suger seg ned i havbunnen.

Det såkalte Mono Bucket-fundamentet fungerer som en bøtte som snus opp ned før vannet pumpes ut og det oppstår undertrykk. Dermed blir fundamentet presset ned i havbunnen.

TU 21. april 2015.