14. mai, 2015

EU: 17 millioner euro til forskningsprogram om bølgekraft

www.mynewsdesk.com

- EU-kommissionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beslutat anslå 17 miljoner euro till forskningsprojektet Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW) som koordineras av Fortum. Det femåriga projektet ska forska i och utveckla av vågenergitekniken Penguin, som utvecklats av det finska företaget Wello, i elnätsanslutna förhållanden. Testprojektet kommer att genomföras vid Wave Hubs vågkraftstestcenter i Cornwall, Storbritannien, där Fortum har leasat en plats.

Fortum: Nyheter 6. mai 2015.