31. mai, 2014

Hva preger den danske vindkraftdebatten?

 

 

 • «Det hele handler om stabilitet og langsigtede muligheder for planlægning,»
 • Klar opfordring til politikerne: «Stop med at løbe fra løfterne og ændre i forholdene.»
 • «En af måderne at minimere afhængigheden af politisk støtte er at gøre energien fra vindmøller endnu billigere og dermed endnu mere konkurrencedygtig.»
 • «Udfordringerne med at nedbringe cost of energy og den politiske situation er meget tæt forbundne. At reducere i cost of energy er vores måde at begrænse den politiske risiko.»
 • «Forskningsverdenen og virksomhederne i branchen arbejder allerede tæt sammen, men potentialet er endnu større. Samtidig har branchen en meget veldefineret opgave i at gøre vindenergi mere konkurrencedygtigt.
 • «Hvis branchen ikke har de eksakte investeringsrammer på plads, vil det gøre investeringerne dyrere. Vi opfordrer kraftigt politikerne til at holde sig til energiaftalen og så arbejde for en aftale på EU-niveau.»

 

 • hvordan man sikrer en teknologisk dansk førerposition på internationalt plan.
 • hvorvidt virksomheder i vindindustrien i højere grad bør inddrage universiteter og samarbejdspartnere på tværs af værdikæden for at fremme teknologiudviklingen.
 • Eskild Holm Nielsen, dekan på Aalborg Universitet, taler for et tættere samarbejde mellem industri og forskningsinstitutioner. Pointerer, at det er vigtigt, at man i industrien udviser større villighed til at åbne op og dele teknologiproblemstillinger med forskningsverden.
 • Torben Lorentzen, Technology Manager hos FORCE Technology, peger på, at man i branchen har stort behov for mere forskning inden for havmøllefundamenter. På dette punkt ligger behovet i industrien på fundamentdesign og materialer, der både er prismæssigt konkurrencedygtige og produktionsstandardiserede.
 • Henrik Stiesdal legger vægt på betydningen af danske testfaciliteter, hvor der kan være udfordringer med at teste fremtidens teknologier. For at opretholde innovationsniveauet i Danmark ser han et stigende behov for at kunne teste nye teknologier og havvindsinfrastruktur.
 • Især servicemarkedet og politisk stabilitet står højt på dagsorden, hvilket primært bundede i branchens ambitioner om at bidrage til en reduktion af cost of energy. Rigtig mange virksomheder er utrolig interesserede i at være en del denne hårde, men meget spændende proces. Branchens aktører er nødt til at arbejde sammen om at modne de tværindustrielle standarder, f.eks. inden for etablering af substations og vedligeholdelse af offshore møller, hvis prisen på energi skal ned.
 • En anden vigtig faktor er den politiske stabilitet på de globale og hjemlige vindmarkeder. Det opfordres til at øge presset på politikerne, for at sikre bindende aftaler om vedvarende energimål i EU – særligt frem mod det store møde i Paris 2015. Også den aktuelle konflikt med Rusland illustrerer, at EU er nødt til at agere langt mere aggressivt i forhold til at sikre europæisk industrilederskab og en grønnere fremtid for vores børn.
 • Danske virksomheders forretningsmuligheder på især det kinesiske vindmarked. Kina rummer et stort potentiale for danske producenter og serviceudbydere, fordi en stor del af de kinesiske vindmøller er ved at bevæge sig ud af deres produktgaranti-periode.

 

Vindmølleindustrien er en interesse- og brancheorganisation der repræsenterer mere end 260 medlemmer i Danmark.

 

Vindmølleindustrien favner både vindmøllefabrikanter, energiselskaber og den brede skare af virksomheder, der leverer komponenter, service og rådgivning.

Vindmølleindustrien er indgang til netværk i og på tværs af branchen. Vi varetager vores medlemmers interesser og skaber rammerne for de fora, hvor de kan udnytte potentialet i videndeling og udveksling af erfaringer med andre aktører både i og udenfor branchen.

Vindmølleindustrien taler desuden sine medlemmers interesser på den politiske scene både nationalt og internationalt.

 

§ 2 FORMÅL

 

Det er foreningens formål for medlemskredsen af vindmølleproducenter, energiselskaber, leverandørvirksomheder, rådgivere m.fl.:

 • at arbejde for udbredelsen af vindkraft i ind- og udland
 • at varetage den danske vindkraftbranches politiske interesser i Danmark, Europa og globalt i samarbejde med andre organisationer på nationalt og internationalt plan
 • at udvikle Danmark som kompetencecentrum og udstillingsvindue for vindkraft
 • at styrke uddannelse og rekruttering i Danmark af nye talenter og mulighederne for at tiltrække arbejdskraft fra hele verden
 • at styrke medlemmernes konkurrenceevne, sammenhold og omdømme
 • at være mødested og omdrejningspunkt for branchen gennem netværksskabende aktiviteter
 • at yde bistand til medlemmerne vedrørende markedsføring og eksportfremme, samt understøtte udvalgte europæiske og globale aktiviteter, der kan åbne nye markeder