21. sep, 2014

Bransjelobbyen gir ikke opp.

www.energinorge.no

Nyheter Energi Norge 22.08.14.

"Norsk Industri og Energi Norge var torsdag i møte med politisk ledelse i Finansdepartementet for å fremme investeringer i fornybar energi. Bedre avskrivningsregler er nødvendig for å utløse investeringer i Norge – og det haster."