21. sep, 2014

Politisk velvilje for grønne avskrivninger

www.energinorge.no

Både Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre uttrykker stor interesse for forslaget om grønne avskrivinger for elsertifikatinvesteringer. Om det får plass i regjeringens budsjetter, er derimot usikkert.