21. sep, 2014

ENERGI 21 anbefaler Lien å satse på vannkraft

www.tu.no

I sin strategi anbefaler Energi21 sterk vekst i de offentlige bevilgningene til forskning, utvikling og demonstrasjon innen seks strategiske satsingsområder:

* Vannkraft
* Fleksible energisystemer
* Solkraft
* Offshore vindkraft
* Energieffektivisering
* CO2-håndtering