21. sep, 2014

Gasskonflikt med Russland vil også ramme Norge

www.tu.no

– Vi kan få både høyere priser og høyere volum. Så ser man kynisk på det, kan utviklingen være bra for oss, sier oljeanalytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier til NTB.

– Det er usikkerhet om hvor lenge konflikten med Russland vil fortsette og hvor alvorlig den kommer til å bli. Det påvirker investeringslysten i europeiske bedrifter. Vi ser at investeringene er veldig lave, til tross for at andre fundamentale forhold har bedret seg, sier Dørum.

– Men på sikt kan det være negativt fordi det kan skade naturgass som energikilde i Europa. Europeiske politikere er jo allerede skeptiske på grunn av usikkerheten som har oppstått, sier han.