21. sep, 2014

Vindkraftindustrien vil kreve enorme subsidier

Som eksempel vil vindkraft koste det svenske samfunnet cirka 300 milliarder i subsidier fram mot 2035, hvis subsidiepraksisen holder fram!

 

 

I dag går enhver ny vindturbin i Sverige med nesten 2 millioner kroner i underskudd pr. år. Multipliseres dette underskuddet med kun en tredjedel (6000) av de vindturbinene som for tida er oppført på Vindlovs prosjektliste (18.000 stykker), samt at vi multipliserer dette igjen med antall år fram mot 2035, framkommer det svimlende beløpet 252 milliarder kroner. Og da er ikke indirekte subsidier, som regelkraft og strømnett, tatt med i regnskapet. (Dessuten mottar dagens vindturbiner 15-17 øre for hver produserte kilowattime.) Det betyr at en vindturbin som produserer 5 400 000 kilowattimer, allerede i dag oppnår subsidier for cirka 800 000 kroner pr. år.


Svenskt Landskapsskydd har detaljberegnet subsidiene med utgangspunkt i tallmaterialet til Svenskt Vindkraftförening (se foto).

Beregnet merbehov mot i dag:

1 908 200 x 6000 = 11 449 200 000 x 21 = 240 433 200 000

Beregning av totalt behov inkludert dagens støtte:

1 908 200+810 000 x 6000 = 16 309 200 000 x 21 = 342 493 200 000

Sammenlagt vil subsidiekostnadene sannsynligvis beløpe seg til over 300 milliarder kroner om samfunnet skal holde vindkraftindustrien i gang etter dagens mønster.