21. sep, 2014

Smart Strøm

Hva er Smart Strøm - AMS?

 

(Myndighetene har foreløpig valgt å bruke AMS som står for ”avanserte måle- og styringssystemer”.)

NVE har vedtatt at alle strømkunder her i landet skal ta i bruk nye Smart-Strømmålere innen utgangen av 2019. Smart Strøm er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen – det vil si et system som gjør det mulig for nettselskapene å fjernavlese målerverdier automatisk.

Hva vil det koste å ta i bruk Smart Strøm, og hvem skal betale? 

Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men myndighetene har antydet en investering på ca. 2500 kroner pr kunde. Dette betales over nettleien, men utgiften fordeles over flere år.