21. sep, 2014

Vindkraft – ett resurskrävande energislag

sdkuriren.se

I princip alla vindkraftsvurmande intressenter anför miljöskäl för att motivera varför vi ska fylla vårt vackra land med gigantiska industrifastigheter som tar över landskapsbilden.

Men hur miljövänliga är de egentligen?