24. sep, 2014

Årlige strømutgifter, historisk og forventet.

Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser er det forventning om lavere strømregninger i år enn i fjor. På grunn av forventninger om høyere strømpriser inn mot nyttår er forskjellen sammenlignet med fjoråret blitt mindre.