12. okt, 2014

Nye toner fra IEA: Solenergirevolusjon i vente

energiogklima.no

Solenergi kan vokse til å bli den største kilden til elektrisitet innen 2050, foran fossilt brensel, vind, vannkraft og kjernekraft.

Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i de to rapportene om utviklingen av markedet og teknologien som ble utgitt av Det internasjonale energibyrået (IEA) 29. september (se rapport om solceller (PV) og om termisk solenergi (STE/CSP ).

Rapportene kan sees på som en bemerkelsesverdig snuoperasjon, etter at IEA flere ganger - bl.a. i rapport fra Norsk Klimastiftelse – er blitt kritisert for å ha oversett solenergiens potensiale.

Kilde: Energi og klima 30.09.14.