12. okt, 2014

Bloomberg-tall: Ny vekst i fornybar i 2014

energiogklima.no

Tallene for Europa som helhet er imidlertid dårlige. Bare 8,8 milliarder dollar ble investert i tredje kvartal i år, og det er det laveste tallet på åtte år, ifølge Bloomberg. Både i Storbritannia, Tyskland og Italia er det nedgang.

Kilde: Energi og klima 02.10.14.