13. okt, 2014

Billig kull erstatter all gass i Europa

www.aftenbladet.no

Tysklands satsing på fornybar energi er i ferd med å bli en miljømessig fiasko, mener Frank Sivertsen i det tyske energiselskapet E.On.

- Fornybarindustrien er ikke lenger i startfasen. Det er på tide at de snart står på egne ben, sier Frank Sivertsen.

Aftenbladet 09.10.14.