23. okt, 2014

Presentasjoner og video fra Norges Energidager 2014

www.nve.no

NVE - Energidagene 16.-17. oktober 2014

Tema for årets konferanse "energisystemet i endring", var bakteppe for fire innledere på hovedsesjonen: Statsråd Vidar Helgesen ved Statsministerns kontor, Statssekreær Rainer Baake fra Nærings- og energidepartementet i Tyskland, statssekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet og Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE. Sistnevnte holdt presentasjon med lysbilder.