24. okt, 2014

Trenger vi utenlandskabler?

Nyheter fra - La Naturen Leve - 22. oktober:

Trenger vi utenlandskabler?

Dette er et aktuelt debattema nå. Kabler til utlandet fremheves av regjeringen og Zero etc. som viktig for klimaet og for norsk forsyningssikkerhet. Mon det? 

LNL er kritiske til både begrunnelsen og kostnadene, og mener en stor del av vårt økende kraftoverskudd bør brukes innenlands. Det gleder oss at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og viktige deler av fagbevegelsen er på samme linje. Se nedenstående tweet fra LNL i dag:

La Naturen Leve @LaNaturenLeve @jonasgahrstore vil bruke kraftoverskuddet i Norge. Fornuftig og lønnsom industripolitikk! Det samme kan ikke sies om utenlandskabler.