31. okt, 2014

Tror på gassframtid i EU

Dagsavisen (NTB) 30.10.14.

 

Eldar Sætre, konstituert konsernsjef i Statoil, mener utgangspunktet for norsk gass i EU er bedre enn på lang tid. Sætre tok i går opp framtida for norsk gass i EU, i lys av at EU har vedtatt ambisiøse klimamål.

 

           

- Norsk gass har en viktig plass i Europa, og vil fortsette å ha det, sier Sætre til NTB. Han roser EU for målet om å redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen 2030.

 

- Dette er faktisk helt i tråd med den anbefalingen vi har gitt til EU. Vi har sett noen spå at EUs ambisjoner betyr slutten for gass i Europa. Det mener vi er helt feil tolkning. Tvert imot mener vi at dette danner et bedre utgangspunkt for norsk gass i Europa enn vi har sett på veldig lang tid, sier han.

 

Stusser over optimismen

I følge EUs egne beregninger fra i sommer vil gassimporten reduseres med 13 prosent i 2030 hvis energieffektiviteten øker med 25 prosent. Regnestykket viser at for hver prosent bedret energieffektivitet, vil prisene på gass og olje reduseres med henholdsvis 0,4 prosent og 0,1 prosent i 2030. Med 25 prosent energieffektivitet innebærer det prisnedgang for gass på 10 prosent. I tillegg kommer andre faktorer. Likevel er konsernsjef Sætre optimist:

 

- Selv om det er en mulighet for at gassetterspørselen kan bli noe redusert, så ser vi faktisk stabile utsikter for norsk gass i dette bildet fordi det samtidig, de neste ti årene, skjer et naturlig bortgang av gassproduksjon innen EU. Når produksjonen innad i Europa vil gå ned, etterlater det et gap. Der er det minst like stor plass for norsk gass som det vi har hatt hittil.

 

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea stusser over Sætres optimisme.

 

- Gassprisene er lave, og er ventet å holde seg lave lenge. Uten prisoppgang er det en del prosjekter i Norge som ikke vil lønne seg. Med EUs nye klimatiltak blir det ikke akkurat lettere for norsk gass i Europa, sier hun.