17. nov, 2014

Skattefriheten för vindkraft fortsätter - trots att den strider mot EU-rätten

svenskfjarrvarme.se

Den omdebatterade skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft stoppas inte i regeringens budgetproposition för 2015. Frågan handlar om att skattefriheten för el från vindkraft för egenförbrukning saknar den begränsning till 100 kW som finns för all annan egen elproduktion.

Nyheter Svensk Fjärrvärme 23.10.14.