10. jan, 2015

Den store strømsvindelen

www.dinkollega.no

Det norske kraftmarkedet virker som et pyramidespill der de på bunnen plukker opp stadig større deler av regningen.

Innføringen av grønne sertifikater fører først og fremst til at kraftproduksjonen øker. Det var imidlertid ingen som tok seg bryet med å forklare hvorfor vi trengte mye mer kraft i Norge og hva denne eventuelt skulle brukes til i forkant av innføringen.

DINKOLLEGA.NO 08.01.15

(«Din kollega er et nettsted som skal gi nytteinformasjon om forhold i arbeidslivet. Nettstedet er myntet på alle, og er redigert av ansatte i Industri Energi.»)