29. jan, 2015

Vattenfall har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ny kärnkraft i Sverige

www.nyteknik.se

Vattenfall har dragit tillbaka sin ansökan om att få bygga ny kärnkraft i Sverige.

- Efter regeringspartiernas energiuppgörelse i höstas fick det statliga energibolaget Vattenfall nya ägardirektiv. Det innebar bland annat stopp för den pågående utredningen om att ersätta gamla kärnreaktorer med nya, modernare och större reaktorer.

NyTeknik: Energi 23.01.15.