2. feb, 2015

Sverige och Norge i skilda vindvärldar

www.vindkraftnytt.no

Den svenska övervikten gentemot Norge i det gemensamma elcertifikatsystemet bara tilltar. 1 050 megawatt installerad vindkraftseffekt togs i bruk i Sverige i fjol. I Norge fattades investeringsbeslut för en enda mölla.

«Det finns en betydande risk för överinvesteringar och priskollaps på certifikaten. Investeras för mycket, kommer priserna att kunna falla till noll», enligt Joachim Jærnes. «Givet att alla aktörer är rationella, kommer extremt många vindkraftsprojekt att behöva annulleras eller i vart fall uppskjutas på obestämd tid».

Vindkraftnytt 22.01.15.