10. feb, 2015

Nettleiestatestikk

www.nve.no

Statistikk over nettleie i regional- og distribusjonsnettet.

Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien en typisk kunde vil møte i ulike nettområder. Statistikken viser også hvordan nettleien utvikler seg over tid.

Kilde: NVE