21. feb, 2015

Hevder NVE har skjult agenda

www.ge.no

- I sin oversikt over nettleie for 2015 viser NVE til at det er en forskjell på hele 11 000 kroner i året mellom billigste og dyreste nettleie. Defo reagerer kraftig på denne sammenligningen, og hevder NVE har egen agenda.

Europower: 09.02.15.