29. mai, 2014

Danske kommuner er ikke forpliktet til å legge ut områder til vindmøller

Prof. Peter Pagh ved Københavns Universitet har i en notits til en lokalgruppe konstateret, at der ikke eksisterer en retslig forpligtelse for de enkelte kommuner til at etablere vindmøller.

 

Et politisk forlig og en politisk aftale indgået med KL kan ikke forpligte de enkelte kommuner. Der er nogle kommunalbestyrelser, der har afvist at vedtage lokalplaner for vindmøller uanset at vindmøllepark var udlagt i kommuneplanen – og selv om klimaministeriet ikke kan lide det, er de enkelte komunalbestyrelser i deres gode ret til at nægte at vedtage lokalplaner for opstilling af vindmøller (eller alt mulig andet).

Hvis Miljøministeren finder, at der er en væsentlig statslig interesse i at opstille vindmøller et bestemt sted, kan ministeren bruge call in beføjelsen efter planlovens § 3 – men det er indtil nu ikke sket i et eneste tilfælde mht. vindmøller – reglen anvendes meget sjældent og har et snævert anvendelsesområde.

Så en kommunalbestyrelse er i sin gode ret til at afvise at vedtage lokalplaner til opstilling af vindmøller.