13. aug, 2013

Forum for natur og friluftsliv (FNF)

www.fnf-nett.no

Forum for natur og friluftsliv (FNF) er samarbeids-nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF skal blant annet jobbe for at natur- og friluftslivsinteressene blir ivaretatt i aktuelle saker i de enkelte fylkene.