7. jun, 2014

EØS-notatbasen

www.regjeringen.no

Løpende oppdatert informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

"EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Alle som er interessert i regelverksarbeid i EU med konsekvenser for Norge, kan finne informasjon om dette i EØS-notatbasen."