8. jun, 2014

Stortinget

https:

Omtale av aktuelle saker og nyhetsbrev med informasjon om bl.a. nye initiativ fra EU, behandlingen i nordiske land, relevante dommer og uttalelser fra ESA.