29. jun, 2014

Miljøkommune

www.miljokommune.no

Nettstedet miljøkommune.no er utviklet for å styrke kommunenes arbeid innen miljøforvaltning og planlegging. Innholdet dekker hele myndighetsområdet til Klima- og miljødepartementet, og presenterer kommunenes myndighet og plikt.

På nettstedet gjøres oppgaveveiledning og informasjon fra statlige etater tilgjengelig for kommunene. Innholdet presenteres trinn for trinn, på en kortfattet og brukervennlig måte. Nettstedets veiledere lenker direkte til gjeldende lovbestemmelser og relevante verktøy, for eksempel søknadsskjema, kart og databaser.