31. jan, 2015

VindInfo - dansk side

www.vindinfo.dk

"Vindinfo er en genvej til statslig information om vindmøller. Siden er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. Ved hjælp af en kort introduktion, bliver du vist vej til information på de enkelte styrelsers hjemmeside."

Vindinfo erstatter ikke de eksisterende offentlige hjemmesider. Derfor skal henvendelser om vindmøller og vindkraft stadig rettes til den relevante myndighed. Handler det om havvindmøller og kystnære havvindmøller, skal du henvende dig til Energistyrelsen. Handler det om de 4 ordninger i VE-loven, skal du spørge hos Energinet.dk. Spørgsmål om støj skal rettes til Miljøstyrelsen, og hvis du vil vide noget om planlægning generelt, er det Naturstyrelsen som kan hjælpe dig. Trafikstyrelsen fastlægger regler om lysmarkering af vindmøller i forhold til flytrafiksikkerhed.