31. jan, 2015

DTU Vindenergi - Institut for Vindenergi

www.vindenergi.dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet: Forskning, innovasjon og undervisning.

"Danmark har satset på at opbygge stærke forskningsmiljøer, og DTU Vindenergis aktiviteter er stærkt forankret i såvel nationale som internationale netværk og samarbejder og bidrager til det danske samfunds fortsatte udvikling og vækst inden for vindenergi. "

DTU/DTU Vindenergi står for den daglige drift af prøvestationen for store vindmøller i Høvsøre. Prøvestationen blev anlagt i 2002 og har 5 testpladser.

DTU står for den daglige drift af Østerild Test Center, der blev indviet i 2012. Test Centeret har syv standpladser, som alle sammen er lejet ud til forskellige fabrikanter.