3. feb, 2015

Vindforsk

www.elforsk.se

Samspillprogrammet Vindforsk utføres i samarbeid med Energimyndigheten og selskaper som er aktive i vindkraft som finansfolk gjennom Elforsk. Programmet har som mål å øke kunnskapen om vindkraftrelaterte spørsmål og styrke grunnlaget for svensk vindkraftkompetanse. Denne kunnskapen skal resultere i at vindkraft implementeres og drives effektivt i det svenske kraftsystemet samt skape forutsetninger for svensk industri innenfor området.