3. feb, 2015

Elforsk

www.elforsk.se

Elforsk initierer og gjennomfører felles forskning og utvikling i Sverige. Virksomheten overført til Energiforsk 1. januar 2015. Mer informasjon om det nye forskningsselskapet finnes på www.energiforsk.se