6. feb, 2015

Pressens offentlighetsutvalg (PFU)

presse.no

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund, og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse. Utvalget behandler klager mot alle medier, og avgir uttalelser som offentliggjøres. Som retningslinjer for sitt arbeid, legger utvalget til grunn Vær Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.