6. feb, 2015

Tax Justice Network – Norge

taxjustice.no

TJN Norge er en del av den internasjonale Global Alliance for Tax Justice. Nettverket i Norge skal jobbe for global skatterettferd. Dette innebærer et demokratisk og åpent skattesystem der innbyggerne har demokratisk kontroll over skattelegging og stans av hemmelighold som tilbys av skatteparadis.

Nettverket skal:

* informere om de skadelige effektene av skjulte pengestrømmer
* fremme kontakt mellom interesserte parter i Norge og mellom Norge og utlandet
* stimulere og organisere forskning og debatt
* oppfordre og støtte nasjonal og internasjonal kampanjeaktivitet