9. feb, 2015

Kjeller Vindteknikk, Norge

www.vindteknikk.no

Kjeller Vindteknikk ble etablert i 1998 som en knoppskyting fra Institutt for energiteknikk (IFE). Som en konsekvens av at antallet svenske kunder økte, åpnet vi en filial i Stockholm i 2009. I dag er vi en ledende aktør innenfor vindmåling og vindanalyse. Våre ansatte er meteorologer, fysikere, ingeniører og teknikere. Selskapet eies av de ansatte og personer i styret.