10. feb, 2015

FIVAS - for en bærekraftig forvaltning i sør

www.fivas.org

- Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger i Sør, herunder damutbygginger. Vi jobber også med å sikre tilgang til vann og sanitærtjenester.