15. sep, 2015

Veiledninger miljø og etikk

www.forbrukerombudet.no

Aktuell problemstilling: Grønnvasking og bruk av miljøpåstander i markedsføring m.m.