20. sep, 2015

STandUp for wind

www.standupforwind.se

STandUP for Wind är en del av regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for Wind är ett forskningscentra profilerat mot projektering och etablering av vindenergi i Sverige. Centrat är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.

STandUP for Energy är ett samarbete mellan Uppsala universitet, KTH, Sveriges lantbruksuniversitet och Luleå tekniska universitet. Forskningsprogrammet bildades som resultat av regeringens satsning på högkvalitativ forskning inom områden av strategisk betydelse för samhälle och näringsliv.