13. aug, 2013

Reduksjon av støy ved forbedring av utforming av vindturbiner

Nils Faarlund fra omtale «International Conference Wind Turbine Noise 2011 i Roma)

 

  • Slankere utforming av turbinblad, forbedret formgiving av enden av vingene og vingbakkantene kan redusere turbulensen og dermed støyen. Her kan studier av konstruksjon av flyvinger være til nytte.
  • Støyen, herunder den lavfrekvente støyen fra en vindturbin, når sitt maksimum, når bladet beveger seg i sektoren kl 19 til kl 21 (urskiven som referanse).
  • Utformingen av rotoren har betydning for i hvilken retning den sterkeste støyen forplanter seg.
  • Det er viktig å akte på navhøyden – stor navhøyde gir opphav til stor forskjell i vindhastighet ved enden av rotorbladet i laveste og høyeste posisjon. Justering av utformingen av bladene og vingefanget kan gi støyreduksjoner opp mot 10 dB.
  • Støyen fra en vindturbin kan reduseres vesentlig ved å redusere diameteren. Et utstyr til lokal bruk kan med en diameter på 13 m gi 7 til 10 kW. (Dessverre øker diameteren i dagen vindturbiner!)
  • Støy betyr energitap, og kan føre til tretthetsbrudd og havari.
  • All støy lar seg ikke beskrive med formler og målinger.
  • Italienske forskere har målt lavfrekvent støy på 1,7 Hz på 11 km avstand fra kilden.
  • I Østersjøen ved kysten i Nord-Tyskland har målinger av støy i vann fra ramming av pæler som fundament til vindturbiner, gitt drastiske verdier. Støyen fra skipenes propeller er også ille. Støy fra utenskjærs vindkraftanlegg kommer i tillegg for livet i havet. Det er på høy tid at det blir utarbeidet internasjonale overenskomster for begrensning av støy i havvann.